Nowicki Marek Antoni, Labita przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 6 kwietnia 2000 r., skarga nr 26772/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 348

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Labita przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 6 kwietnia 2000 r., skarga nr 26772/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 348

Znęcania się nad aresztowanym; brak właściwego śledztwa dotyczącego tego zarzutu; zbyt długie tymczasowe aresztowanie; przetrzymanie w areszcie po uniewinnieniu; kontrola korespondencji z rodziną i z adwokatem; ograniczenia swobody poruszania się i zawieszenie praw wyborczych jako środki prewencyjne

Tezy orzeczenia

Konwencja zezwala na stosowanie środków prewencyjnych - łącznie ze specjalnym nadzorem - wobec podejrzanych o współpracę z mafią. Uniewinnienie nie musi koniecznie oznaczać, że podejrzenia stały się bezpodstawne, gdy dowody zebrane podczas procesu, chociaż niewystarczające do wydania wyroku skazującego, usprawiedliwiały obawy o dokonanie przestępstwa w przyszłości.

Labita przeciwko Włochom - orzeczenie z 6 kwietnia 2000 r., Wielka Izba, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 29 października 1998 r., skarga nr 26772/95

Stan faktyczny

Benedetta Labitę aresztowano 21 kwietnia 1992 r. pod zarzutem przynależności do mafii. Podstawą aresztowania były niepotwierdzone innymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX