Partyk Aleksandra, Kworum do wybrania sołtysa nie jest potrzebne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Kworum do wybrania sołtysa nie jest potrzebne

Nie można w uchwale rady miejskiej tworzyć takich postanowień, które godzą w przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Skoro z ustawy nie wynika, by wybory sołtysa miały być ważne tylko przy spełnieniu określonych przesłanek, to nie można ich uchwalać jako dodatkowych wymogów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX