Kwestionowanie przez sąd odwoławczy ustaleń sądu pierwszej instancji nie może być pochopne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Kwestionowanie przez sąd odwoławczy ustaleń sądu pierwszej instancji nie może być pochopne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Kwestionowanie przez sąd odwoławczy ustaleń sądu pierwszej instancji nie może być pochopne

Sąd odwoławczy nie zgodził się z ustaleniami sądu rejonowego, który przyjął, że sprawca działał w sposób uporczywy i dopuścił się przestępstwa. Wyrok sądu odwoławczego nie mógł się ostać, gdyż zabrakło szczegółowych rozważań i analizy zgromadzonych dowodów. Gdy sąd odwoławczy zmienia ustalenia w sprawie, powinien przeprowadzić kompleksowe rozważania – orzekł Sąd Najwyższy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?