Kwestii ostatecznie rozstrzygniętej już więcej się nie bada - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Kwestii ostatecznie rozstrzygniętej już więcej się nie bada

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Kwestii ostatecznie rozstrzygniętej już więcej się nie bada

Jeżeli przy wznowieniu postępowania oceniono zaliczanie diet do dochodów i uchylono decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych, to w sprawie o zwrot tych świadczeń jako nienależnie pobranych nie można ponownie badać tej okoliczności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX