Nowicki Marek Antoni, Kwestia postawiona przez Komitet Ministrów, czy Azerbejdżan nie spełnił swojego zobowiązania na podstawie art. 46 ust. 1 Konwencji do wykonania wyroku Trybunału z 2014 r. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 29 maja 2019 r., 15172/13 (Mammadov)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Kwestia postawiona przez Komitet Ministrów, czy Azerbejdżan nie spełnił swojego zobowiązania na podstawie art. 46 ust. 1 Konwencji do wykonania wyroku Trybunału z 2014 r. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 29 maja 2019 r., 15172/13 (Mammadov)

Tezy orzeczenia

1. Artykuł 46 w żadnym fragmencie nie wspomina o możliwości wycofania sprawy wniesionej do Trybunału w trybie tego artykułu. Wskazuje on jednak wyraźnie, że wyłącznie Komitet Ministrów może przekazać zapytanie na podstawie art. 46 ust. 4. Ze względu na tę prerogatywę proceduralną, zadania Komitetu Ministrów i międzyinstytucjonalny charakter tego postępowania nie można było wykluczyć, że uprawnienia Komitetu Ministrów na podstawie tego artykułu również obejmują możliwość wycofania przezeń pytania wniesionego do Trybunału.

2. W związku z kwestią, w jakim stopniu Trybunał powinien kierować się wnioskami formułowanymi przez Komitet Ministrów w procesie nadzoru nad wykonaniem wyroków, Trybunał uznał, że nic nie wskazywało, aby autorzy tekstu Protokołu nr 14 mieli zamiar wyeliminować funkcję nadzorczą Komitetu Ministrów. Postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków na podstawie Konwencji wprowadzone w art. 46 ust. 4zachowuje fundamentalną równowagę instytucjonalną między Trybunałem i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX