Partyk Aleksandra, Kto czyści cudze konto bankowe, ten jest bezpodstawnie wzbogacony

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Kto czyści cudze konto bankowe, ten jest bezpodstawnie wzbogacony

Skoro córka pozyskała z lokaty matki pieniądze, to musi je zwrócić. Powódka nie chciała bowiem przekazać córce swoich oszczędności w formie darowizny. Gdy dowiedziała się ona, że zgromadzone środki zostały wypłacone, była wzburzona. Wola obdarowania musi być zaś wyrażona jednoznacznie - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX