Partyk Aleksandra, Kto bije sąsiada kulą inwalidzką, nie jest pokrzywdzonym, lecz napastnikiem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Kto bije sąsiada kulą inwalidzką, nie jest pokrzywdzonym, lecz napastnikiem

Powód domagał się zadośćuczynienia. Wskazał, że pozwany go przewrócił. Faktycznie tak się stało, lecz działanie pozwanego mieściło się w granicach obrony koniecznej. Pozwany bronił się bowiem przed atakiem ze strony powoda, który bił go kulą inwalidzką. Roszczenie powoda było więc niezasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX