Bujalski Rafał, Krajowy ODO i transgraniczne przetwarzanie danych. Omówienie wyroku TS z dnia 15 czerwca 2021 r., C-645/19 (Facebook Ireland)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Krajowy ODO i transgraniczne przetwarzanie danych. Omówienie wyroku TS z dnia 15 czerwca 2021 r., C-645/19 (Facebook Ireland)

W ubiegłotygodniowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE doprecyzował uprawnienia przysługujące krajowym organom nadzorczym w zakresie transgranicznego przetwarzania danych. - Pod określonymi warunkami taki organ może w ramach RODO wykonywać swoje uprawnienie do podnoszenia wszelkich zarzucanych naruszeń tego rozporządzenia przed sądami danego państwa członkowskiego, nawet jeśli nie jest on w odniesieniu do tego przetwarzania wiodącym organem nadzorczym - stwierdził.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX