Korzystanie z monitoringu może naruszać dobra osobiste sąsiadów - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Korzystanie z monitoringu może naruszać dobra osobiste sąsiadów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Korzystanie z monitoringu może naruszać dobra osobiste sąsiadów

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że rejestracja obrazu sąsiedniej nieruchomości oraz jej właścicieli prowadzona przez system monitoringu, stanowi naruszenie ich dóbr osobistych: prawa do wizerunku i prawa do prywatności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX