Bujalski Rafał, Kopalnia w Turowie z zakazem wydobywania węgla. Omówienie postanowienia TS z dnia 21 maja 2021 r., C-121/21 R (Czechy p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Kopalnia w Turowie z zakazem wydobywania węgla. Omówienie postanowienia TS z dnia 21 maja 2021 r., C-121/21 R (Czechy p. Polsce)

Polska musi natychmiast wstrzymać wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów - tak zadecydował Trybunał Sprawiedliwości UE w postanowieniu o zastosowaniu środków tymczasowych w sporze między Czechami a Polską.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX