Warecka Katarzyna, Kontrola pasażerów na lotnisku nie może być nieograniczona. Omówienie wyroku ETPC z dnia 28 lutego 2019 r., 4755/16 (Beghal)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Kontrola pasażerów na lotnisku nie może być nieograniczona. Omówienie wyroku ETPC z dnia 28 lutego 2019 r., 4755/16 (Beghal)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 lutego 2019 r. wskazał, iż ustawa zezwalająca na zaostrzoną kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach i umożliwiająca zatrzymanie, przeszukanie i przesłuchanie pasażera bez uzasadnionej przyczyny stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego skarżącej pasażerki.

Dwie godziny na lotnisku

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Francji zamieszkała w Wielkiej Brytanii, która w 2011 r. wracała samolotem do Wielkiej Brytanii po odwiedzinach u swego męża we Francji. Mąż skarżącej był wówczas pozbawiony wolności we Francji za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Po wylądowaniu na lotnisku East Midlands skarżąca została zatrzymana przez straż graniczną na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu terroryzmu. Ustawa krajowa dawała policji i służbom imigracyjnym prawo do zatrzymywania, przeszukiwania i przesłuchiwania pasażerów w portach, na lotniskach i międzynarodowych dworcach kolejowych bez konieczności uzyskania wcześniejszego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX