Kontrola formalna skarg kasacyjnych należy do sądu odwoławczego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Kontrola formalna skarg kasacyjnych należy do sądu odwoławczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Kontrola formalna skarg kasacyjnych należy do sądu odwoławczego

Podmiot wnoszący skargę kasacyjną powinien ją właściwie zredagować. Nie jest dopuszczalne, aby w skardze nie podano danych uczestników i ich adresów. Rolą sądów nie jest ustalenie tych danych. Sąd drugiej instancji nie powinien zaś przekazywać do rozpoznania skargi kasacyjnej, która dotknięta jest mankamentami - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX