Partyk Aleksandra, Kontrahent nie wywiązał się z umowy, więc powstała szkoda

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Kontrahent nie wywiązał się z umowy, więc powstała szkoda

Strony zawarły umowę sprzedaży. Pozwany, po dostarczeniu partii produktu, zaprzestał dalszych dostaw, powołując się na problemy u pośrednika. Brak dostarczenia reszty towaru skutkował tym, że powódka kupiła produkt u innego podmiotu po wyższej cenie. Za tę szkodę odpowiada pozwany - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX