Partyk Aleksandra, Konflikt nie z winy nabywcy - nie ma rozwiązania umowy przekazania gospodarstwa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Konflikt nie z winy nabywcy - nie ma rozwiązania umowy przekazania gospodarstwa

Matka pozwała córkę o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego. Powództwo nie mogło zostać uwzględnione. Powódka nie udowodniła, by pozwana zachowywała się nagannie - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX