Partyk Aleksandra, Kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej podlega rozpoznaniu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej podlega rozpoznaniu

Gdy wnioskodawca złożył kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie remontowanej drogi, organ uznał, że zachodzi stan powagi rzeczy osądzonej. Nie był to pogląd słuszny, skoro późniejszy wniosek został uzupełniony. Nie było podstaw do jego odrzucenia - orzekł WSA w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX