Sondej Marek Zbigniew, Klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić zwrotu dokonanych wpłat

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić zwrotu dokonanych wpłat

Sąd Najwyższy przyjął możliwość samodzielnego dochodzenia przez klienta zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX