Malinowski Michał, Klauzula nie może być pretekstem do odmowy wydania interpretacji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Klauzula nie może być pretekstem do odmowy wydania interpretacji

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w konkretnym przypadku może spowodować określone skutki materialnoprawne, dlatego podatnicy mogą pytać fiskusa także o to czy interpretacja, którą otrzymali chroni ich także po przed 15 lipca 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX