Partyk Aleksandra, Kierowca cierpiący na padaczkę powinien zostać poddany badaniom lekarskim

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Kierowca cierpiący na padaczkę powinien zostać poddany badaniom lekarskim

Jeśli istnieje uzasadnione zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, to może on zostać skierowany na badania lekarskie, aby można było ustalić czy istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do kierowania przez niego pojazdami. Stan zdrowia kierowcy ma znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX