Partyk Aleksandra, Kasacja przysługuje tylko od surowej kary

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Kasacja przysługuje tylko od surowej kary

Jeśli oskarżony został skazany na karę więzienia "w zawiasach", to co do zasady jego obrońca nie może wnieść skutecznej kasacji na korzyść. Aby taka kasacja mogła być rozpoznana, jej autor musiałby zarzucić zaistnienie bezwzględnych przyczyn odwoławczych - przypomniał Sąd Najwyższy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access