Karne opłaty za nieprawidłowe parkowanie z VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 20 stycznia 2022 r., C-90/20 (Apcoa Parking Danmark) - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Karne opłaty za nieprawidłowe parkowanie z VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 20 stycznia 2022 r., C-90/20 (Apcoa Parking Danmark)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Karne opłaty za nieprawidłowe parkowanie z VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 20 stycznia 2022 r., C-90/20 (Apcoa Parking Danmark)

Czy pobieranie przez spółkę prowadzącą parkingi na terenach prywatnych karnej opłaty kontrolnej za nieprawidłowe i nieregulaminowe parkowanie pojazdów stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów podatku VAT? Czy w konsekwencji, pomimo, że kara regulaminowa ma charakter stały oraz sankcyjny powinna być uznana za opłatę za świadczenie usługi udostępnienia parkingu, która podlega VAT? W końcu, czy wartość takiej opłaty stanowiącej de facto karę za nieprawidłowe parkowanie powinna być powiększona o wartość podatku VAT? Wyrok wydany na gruncie przepisów prawa duńskiego ma bardzo duże znaczenie praktyczne, w tym również w Polsce na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT. Jego tezy bowiem w sposób definitywny przesądzają o charakterze podatkowym wspomnianych opłat, co stanowi obecnie podstawę wielu sporów organów państw członkowskich z podatnikami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX