Warecka Katarzyna, Kara za uprawę konopi na użytek własny a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 1 września 2022 r., 24547/18 (Thörn)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Kara za uprawę konopi na użytek własny a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 1 września 2022 r., 24547/18 (Thörn)

Skazanie karne osoby, która wyhodowała konopie indyjskie na potrzeby własne, aby walczyć z przewlekłym bólem, mieści się w granicach swobody decyzyjnej państwa i nie narusza postanowień Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX