Warecka Katarzyna, Kara pozbawienia wolności za zniesławienie narusza wolność wyrażania opinii. Omówienie wyroku ETPC z dnia 7 marca 2019 r., 22350/13 (Sallusti)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Kara pozbawienia wolności za zniesławienie narusza wolność wyrażania opinii. Omówienie wyroku ETPC z dnia 7 marca 2019 r., 22350/13 (Sallusti)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 marca 2019 r. uznał, iż wymierzenie kary pozbawienia wolności dla dziennikarza za podanie nieprawdziwej wiadomości o tym, jakoby 13-letnia dziewczynka została zmuszona do aborcji przez rodziców i kuratora, stanowiło naruszenie dziennikarskiej wolności wypowiedzi skarżącego.

Więzienie za dwa nieprawdziwe artykuły

Skargę do Trybunału wniósł włoski dziennikarz, redaktor naczelny dziennika Libero. W 2007 r. w dzienniku tym opublikowano dwa artykuły na temat 13-letniej dziewczynki, która rzekomo miała zostać zmuszona do usunięcia ciąży przez swych rodziców i kuratora sądowego. Inne środki masowego przekazu, które relacjonowały sprawę, podawały zgodnie, iż decyzja o usunięciu ciąży była decyzją samej trzynastolatki. W związku z artykułami dopuszczonymi przez skarżącego do publikacji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zniesławienia na swoją szkodę złożył kurator sądowy dziecka. Skarżący został skazany na karę grzywny w wysokości 30 tys. euro...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access