Partyk Aleksandra, Jeśli osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim, to możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Jeśli osoba przesłuchiwana niedostatecznie włada językiem polskim, to możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego

Przepisy prawa nie obligują sądu do każdorazowego korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego, gdy przesłuchiwana jest strona lub świadek, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Taka pomoc jest adresowana do osób niedostatecznie władających językiem polskim - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX