Sondej Marek Zbigniew, Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX