Jak obliczyć maksymalny koszt kredytu konsumenckiego? Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-84/19, C-222/19 i... - OpenLEX

Baranowska-Zając Wioleta, Jak obliczyć maksymalny koszt kredytu konsumenckiego? Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-84/19, C-222/19 i C-252/19 (Profi Credit Polska)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Jak obliczyć maksymalny koszt kredytu konsumenckiego? Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-84/19, C-222/19 i C-252/19 (Profi Credit Polska)

Sposób ustalania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim nie jest sprzeczny z implementowaną przez tę ustawę dyrektywą - wynika z zapadłego w zeszłym tygodniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie. W wyroku TS poruszył kilka istotnych problemów związanych z interpretacją przepisów służących ochronie konsumentów zawierających umowy o kredyt konsumencki, dotyczących ustalania całkowitych kosztów takiego kredytu, w kontekście oceny nieuczciwego charakteru postanowień umów kredytu konsumenckiego, przesądzając, między innymi, o dopuszczalności obliczania maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu z uwzględnieniem obciążenia konsumenta częścią ogólnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy kredytowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX