Maruszkin Radosław, Jak najskuteczniej pozwać Skarb Państwa za naruszenie prawa UE? Omówienie wyroku TS z dnia 8 lipca 2021 r., C-120/20 (Koleje Mazowieckie)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Jak najskuteczniej pozwać Skarb Państwa za naruszenie prawa UE? Omówienie wyroku TS z dnia 8 lipca 2021 r., C-120/20 (Koleje Mazowieckie)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że pozywając Polskę za naruszenie prawa UE powód będzie mógł wybrać, czy woli dochodzić odszkodowania zgodnie z wymogami Kodeksu cywilnego czy zgodnie z wymogami orzecznictwa TSUE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX