Nowicki Marek Antoni, Jäggi przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 13 lipca 2006 r., skarga nr 58757/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 120

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Jäggi przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 13 lipca 2006 r., skarga nr 58757/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 120

Odmowa zgody na badania DNA pobranego ze zwłok domniemanego ojca

Tezy orzeczenia

1. Wybór środków gwarantujących przestrzeganie art. 8 konwencji w stosunkach między jednostkami uzależniony jest od swobodnej oceny państwa. Zakres tej swobody zależy nie tylko od konkretnych praw, ale również ich natury.

2. Prawo do tożsamości, którego częścią jest prawo do poznania przodków, jest integralną częścią pojęcia "życie prywatne".

3. Osoby starające się ustalić swoich przodków mają istotny interes chroniony przez konwencję, aby uzyskać informacje nieodzowne do ujawnienia prawdy o ważnym aspekcie ich tożsamości. Równocześnie potrzeba ochrony innych osób może uniemożliwiać zmuszenie ich do poddania się analizom medycznym, zwłaszcza testom DNA. Trybunał musi zatem ustalić, czy przy godzeniu konkurujących ze sobą interesów została zachowana równowaga.

4. Wzgląd wyłącznie na ochronę bezpieczeństwa prawnego nie wystarcza, by odebrać komukolwiek prawo do poznania swoich przodków.

Jäggi przeciwko Szwajcarii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX