IV. Sąd Najwyższy Omówienie do uchwały SN z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20 - OpenLEX

Szpyrka Michalina, IV. Sąd Najwyższy Omówienie do uchwały SN z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2021/5/133-143
Autor:

IV. Sąd Najwyższy Omówienie do uchwały SN z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20

Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z art. 46–46c ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) i niesporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 46d ust. 1 w zw. z art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 tej ustawy, nie zamyka – po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy – drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX