Inwestycja niezgodna z mpzp podlega rozbiórce bez uprzedniego postępowania naprawczego - OpenLEX

Oziemska Sara, Inwestycja niezgodna z mpzp podlega rozbiórce bez uprzedniego postępowania naprawczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Inwestycja niezgodna z mpzp podlega rozbiórce bez uprzedniego postępowania naprawczego

W przypadku, gdy nie da się w żaden sposób zakwestionować ustaleń poczynionych w trakcie postępowania wyjaśniającego co do sprzeczności wykonanych robót z postanowieniami obowiązującego mpzp, organ nie ma obowiązku wydawać decyzji zobowiązującej inwestora do wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i może od razu wydać decyzję nakazującą rozbiórkę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX