Informacja przedstawiona przez prezesa sądu nie musi mieć władczego charakteru - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Informacja przedstawiona przez prezesa sądu nie musi mieć władczego charakteru

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Informacja przedstawiona przez prezesa sądu nie musi mieć władczego charakteru

Strona wniosła do prezesa sądu okręgowego pismo, ale pozostawiono je bez dalszego biegu. Skarżąca uznała, że odmowa rozpoznania jej pisma godzi w Konstytucyjne prawo do wnoszenia wniosków i petycji. Tak wniesiona skarga do sądu administracyjnego była niedopuszczalna, gdyż stanowisko prezesa sądu nie miało władczego charakteru - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX