Janczukowicz Krzysztof, Im młodszy był sprawca w chwili zabójstwa, tym trudniej przyjąć, że skazanie go na dożywocie jest uzasadnione

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Im młodszy był sprawca w chwili zabójstwa, tym trudniej przyjąć, że skazanie go na dożywocie jest uzasadnione

Skazanie młodocianego sprawcy na karę dożywotniego pozbawienia wolności dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy z okoliczności sprawy w sposób niewątpliwy wynika, że realizacja celu wychowawczego w ogóle nie jest możliwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX