Igranie z bhp stwarza niebezpieczeństwo utraty życia - OpenLEX

Zasada Jarosław, Igranie z bhp stwarza niebezpieczeństwo utraty życia

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Igranie z bhp stwarza niebezpieczeństwo utraty życia

Brak jest bezpośredniego związku przyczynowego między zaniedbaniami polegającymi na dopuszczeniu do pracy niesprawnego młota sprężarkowego a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - stwierdził Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 17.12.2013 r., IX Va 1371/13, LEX nr 1717609.

Wyrok ten wydano w toku postępowania karnego przeciwko oskarżonym o narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zarzut ten postawiono mistrzowi kuźni oraz kierownikowi kuźni, którzy nie wyegzekwowali używania przez pracownika odzieży ochronnej (fartucha ochronnego) oraz dopuścili do eksploatacji niesprawny technicznie młot sprężarkowy. Odprysk metalu z matrycy młota spowodował ranę tętnicy i żyły udowej prawej, a w konsekwencji śmierć pokrzywdzonego z powodu nadmiernej utraty krwi.

Sąd I instancji stwierdził, że obaj oskarżeni nie popełnili zarzucanego im przestępstwa, a ich czyn...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX