Warecka Katarzyna, Homoseksualizm matki a prawa rodzicielskie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 16 września 2021 r., 20741/10 (X przeciwko Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Homoseksualizm matki a prawa rodzicielskie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 16 września 2021 r., 20741/10 (X przeciwko Polsce)

Odebranie przez sąd matce opieki nad dziećmi, ograniczenie jej praw rodzicielskich i przekazanie dzieci pod opiekę ojca ze względu na związek matki z inną kobietą stanowiło dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka do poszanowania życia rodzinnego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w "polskim" wyroku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX