Nowicki Marek Antoni, Heaney i McGuinness przeciwko Irlandii - wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2000 r., skarga nr 34720/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 542

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Heaney i McGuinness przeciwko Irlandii - wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2000 r., skarga nr 34720/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 542

Ukaranie za odmowę wyjaśnień dotyczących miejsca pobytu, które mogłyby być dowodem oskarżenia

Tezy orzeczenia

Względy bezpieczeństwa i porządku publicznego nie mogą uzasadniać istnienia przepisu przekreślającego istotę prawa do milczenia i wolności od samooskarżenia.

Heaney i McGuinness przeciwko Irlandii - orzeczenie z 21 grudnia 2000 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 34720/97

Stan faktyczny

Anthony Heaney i William McGuinness byli aresztowani pod zarzutem poważnych przestępstw terrorystycznych. Po uprzedzeniu zatrzymanych o prawie do milczenia policjanci zażądali od nich na podstawie art. 52 ustawy z 1939 r. o przestępstwach przeciwko państwu szczegółowej informacji o tym, gdzie przebywali w czasie, kiedy doszło do zdarzeń, w związku z którymi toczyło się śledztwo. Obaj odmówili odpowiedzi na pytania. Oskarżono ich o udział w nielegalnej organizacji zbrojnej i odmowę zeznań dotyczących miejsca pobytu. Uniewinniono ich z pierwszego zarzutu, natomiast za drugi skazano na sześć miesięcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX