Gmina jako spadkobierca odpowiada za szkody wyrządzone przez spadkodawcę - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Gmina jako spadkobierca odpowiada za szkody wyrządzone przez spadkodawcę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Gmina jako spadkobierca odpowiada za szkody wyrządzone przez spadkodawcę

Jeżeli gmina nabyła spadek jako spadkobierca ustawowy, to ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki czynów spadkodawcy. Odpowiedzialność gminy jest jednak ograniczona do wartości odziedziczonego spadku – wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX