Partyk Aleksandra, Gdy strona nie zostanie pouczona, to nie można stawiać jej wymagań

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Gdy strona nie zostanie pouczona, to nie można stawiać jej wymagań

Jeśli strona odbiera w urzędzie ostateczną decyzję, to organ ma obowiązek właściwie pouczyć ją co do tego, w jaki sposób może ona wnieść odwołanie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. Strona nie może ponosić ujemnych skutków niewłaściwego działania urzędnika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX