Partyk Aleksandra, Gdy proces dotyczy kradzieży słuchawek z września, sąd nie może skazać za kradzież telewizora z maja

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Gdy proces dotyczy kradzieży słuchawek z września, sąd nie może skazać za kradzież telewizora z maja

Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli sąd wyda wyrok, którym uzna obwinionego za winnego popełnienia wykroczeń, co do których brak jest skargi właściwego oskarżyciela, to rażąco narusza przepisy prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX