Partyk Aleksandra, Gdy prezes sądu zawiadamia o przestępstwie na szkodę sądu, przekazanie sprawy jest uzasadnione

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Gdy prezes sądu zawiadamia o przestępstwie na szkodę sądu, przekazanie sprawy jest uzasadnione

Dobro wymiaru sprawiedliwości uzasadnia, by eliminować sytuacje, które mogą u obserwatorów stworzyć przekonanie, że sprawa nie zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i rzetelny. Rozpoznawanie sprawy, w której przestępstwo popełniono na szkodę sądu okręgowego przez podległy mu sąd rejonowy, mogłoby rodzić takie podejrzenia – orzekł SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX