Gdy pismo z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia podlega zwrotowi, pełnomocnik kosztów nie otrzyma - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Gdy pismo z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia podlega zwrotowi, pełnomocnik kosztów nie otrzyma

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Gdy pismo z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia podlega zwrotowi, pełnomocnik kosztów nie otrzyma

W toku postępowania sądowego obie strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników. Jeśli więc pozwany chciał przesłać pismo z wnioskiem o przyznanie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego, to powinien takie pismo doręczyć bezpośrednio pełnomocnikowi strony powodowej. Jego zaniechanie skutkować powinno zwrotem pisma – orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX