Partyk Aleksandra, Gdy pismo odbiera dorosła siostra adresata, to doręczenie jest skuteczne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Gdy pismo odbiera dorosła siostra adresata, to doręczenie jest skuteczne

Doręczenie pisma jest prawidłowe, jeśli zamiast adresata listu jego odbiór pokwituje dorosły domownik przebywający w mieszkaniu. W orzecznictwie przyjmuje się, że gdy taka osoba potwierdzi, że odebrała korespondencję, to uznaje się, że przekazała ją też adresatowi - orzekł WSA w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX