Partyk Aleksandra, Gdy oskarżony popełnia wykroczenie, nie można go skazać za przestępstwo

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Gdy oskarżony popełnia wykroczenie, nie można go skazać za przestępstwo

Skoro w zależności od wartości kradzionego mienia sprawca popełnia przestępstwo lub wykroczenie, to należy dokonać kwalifikacji jego czynu na datę orzekania, a nie popełnienia tego czynu. Jest to związane z zasadą stosowania prawa na korzyść sprawcy - wskazał Sąd Najwyższy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access