Gdy nie ma orzeczenia sądu, nie może być też apelacji - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Gdy nie ma orzeczenia sądu, nie może być też apelacji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Gdy nie ma orzeczenia sądu, nie może być też apelacji

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że gdy do jednego z żądań powoda sąd nie ustosunkował się w żaden sposób w wyroku (a więc nie uwzględnił go lub nie oddalił), to wówczas strona nie może wnieść apelacji od wyroku w zakresie "nieistniejącego" rozstrzygnięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX