Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Gdy klient akceptuje działania pełnomocnika, nie ma mowy o wykroczeniu poza zakres umocowania

Pełnomocnictwo procesowe do sprawy o zasiedzenie dotyczyło jednej działki. W toku postepowania pełnomocnik rozszerzył żądanie wniosku także o drugą działkę. Oświadczenie to zostało dokonane na rozprawie w obecności wnioskodawcy. Nie można było uznać, że pełnomocnik nie był należycie umocowany do działania za mocodawcę – orzekł Sad Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację