Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Frankowicze wygrywają przed TSUE. Omówienie wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18 (Dziubak)

W umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe klauzule dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego kodeksu cywilnego - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?