Nowicki Marek Antoni, Former King of Greece (były król Grecji) i inni przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 23 listopada 2000 r., skarga nr 25701/94, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1201

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Former King of Greece (były król Grecji) i inni przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 23 listopada 2000 r., skarga nr 25701/94, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1201

Wywłaszczenie byłego króla greckiego i jego rodziny bez odszkodowania

Tezy orzeczenia

1. Pojęcie "interes publiczny" jest z konieczności szerokie.

2. Decyzje o wprowadzeniu przepisów wywłaszczeniowych wymagają zwykle uwzględnienia kwestii politycznych, ekonomicznych i społecznych.

3. Odebranie własności bez zapłaty sumy pozostającej w rozsądnej proporcji do jej wartości jest nieproporcjonalną ingerencją, a całkowity brak odszkodowania tylko wyjątkowo można uznać za usprawiedliwiony na podstawie art. 1 protokołu nr 1.

Former King of Greece (były król Grecji) i inni przeciwko Grecji - orzeczenie z 23 listopada 2000 r., Wielka Izba, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 21 października 1999 r., skarga nr 25701/94

Stan faktyczny

Na podstawie art. 2 ustawy nr 2215/1994, która weszła w życie 11 maja 1994 r., państwo greckie stało się właścicielem mienia ruchomego i nieruchomości byłego króla Grecji, jego siostry, księżniczki Ireny oraz ciotki, księżniczki Ekaterini. Ustawa nie przewidywała...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX