Partyk Aleksandra, Fikcyjne faktury nie mogą być podstawą kosztów uzyskania przychodu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Fikcyjne faktury nie mogą być podstawą kosztów uzyskania przychodu

Spółka w zeznaniu podatkowym zadeklarowała stratę. Przyjęła jednak koszty uzyskania przychodu na podstawie faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji. Zasadnym było zatem ustalenie, że faktycznie spółka osiągnęła zysk. Organy podatkowe mogły więc naliczyć jej stosowny podatek dochodowy - orzekł WSA w Białymstoku.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access