Partyk Aleksandra, Faktura VAT to dowód istotny przy interpretacji oświadczeń woli stron sporu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Faktura VAT to dowód istotny przy interpretacji oświadczeń woli stron sporu

Choć faktura VAT jest dokumentem prywatnym, to jednak może zawierać oświadczenie woli strony. Faktura VAT należy do grona dowodów, które służą ustalaniu treści stosunku prawnego łączącego strony - przypomniał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX