Bujalski Rafał, ENA i choroba: odmówić wykonania czy je odroczyć? Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 1 grudnia 2022 r., C-699/21 (E.D.L.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

ENA i choroba: odmówić wykonania czy je odroczyć? Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 1 grudnia 2022 r., C-699/21 (E.D.L.)

Poważne ryzyko dla zdrowia osoby objętej europejskim nakazem aresztowania (ENA) może uzasadniać odroczenie jego wykonania, lecz nie samoistną odmowę wykonania ENA - ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Chociaż oopinie rzeczników nie są wiążące dla TSUE, to rzadko się zdarza, aby Trybunał odstąpił od ich stanowisk.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX