Nowicki Marek Antoni, Edwards i Lewis przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 22 lipca 2003 r., skargi nr 39647/98 i 40461/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 675

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Edwards i Lewis przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 22 lipca 2003 r., skargi nr 39647/98 i 40461/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 675

Skazanie po złapaniu w pułapkę przez tajnych agentów policji

Tezy orzeczenia

1. Interes publiczny, jakim jest zwalczanie przestępczości nie może usprawiedliwiać posługiwania się dowodami uzyskanymi w rezultacie podżegania przez policję.

2. Domaganie się ujawnienia istotnych dowodów nie jest prawem absolutnym. W każdym postępowaniu karnym mogą istnieć konkurencyjne interesy, jak bezpieczeństwo państwa, potrzeba ochrony świadków przed ryzykiem zemsty lub zachowania w tajemnicy policyjnych metod śledczych. Interesy te należy rozważyć na tle praw oskarżonego. W pewnych przypadkach może być konieczne uniemożliwienie udostępnienia pewnych dowodów obronie, aby zabezpieczyć w ten sposób podstawowe prawa innej osoby lub dla ochrony ważnego interesu publicznego.

Edwards i Lewis przeciwko Wielkiej Brytanii - orzeczenie z 22 lipca 2003 r., Izba (Sekcja) IV, skargi nr 39647/98 i 40461/98*

Stan faktyczny

Po obserwacji i tajnej operacji przeprowadzonej przez policję 9 sierpnia 1994 r. Martin Edwards został...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX