Warecka Katarzyna, Dyscyplinarka dla prokuratora z naruszeniem Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 76521/12 (Eminağaoğlu)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Dyscyplinarka dla prokuratora z naruszeniem Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 76521/12 (Eminağaoğlu)

Sankcja dyscyplinarna w postaci przeniesienia do innego miasta dla prokuratora, który skrytykował przebieg postępowań sądowych, stanowiła m.in. naruszenie wolności wyrażania opinii, prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do rzetelnego procesu - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX